برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

سوپروایزر بالینی

مریم هادی مقدم             سوپر وایزر بالینی

اعظم علیزاده               سوپر وایزر بالینی

میترا منصور                 سوپر وایزر بالینی

آمنه مشمول               سوپر وایزر بالینی

مریم بهره دار                سوپر وایزر بالینی

ژاله تسوجیان                سوپر وایزر بالینی

معصومه شمسی          سوپر وایزر بالینی

شماره تماس : 04135565444
داخلی : 399-398