برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

معرفی واحد

زایمان فیزیولوژیک
زایمان فرایندی فیزیولوژیک است که خداوند اسباب و شرایط انجام آن در انسان را همانند سایر پستانداران محقق ساخته است تا بدون مداخله پزشکی به صورت طبیعی انجام پذیرد. مطالعات متعدد نشان داده است 85 درصد زایمان های طبیعی نیاز به مداخله پزشکی نداشته و فقط با ارائه آموزش به مادران و مراقبت و پایش آنان طی انجام زایمان، این روند فیزیولوژیک و طبیعی سپری می گردد. برای ترویج زایمان طبیعی نیاز به ارائه خدمات استاندارد و روش های کاهش درد در مراکز زایمان است. باید به این نکته توجه داشت که مادر باردار نباید به عنوان فرد بیمار تلقی شود.این امر طی دهه های گذشته موجب برخورد پاتولوژیک با مادر شده که منجر به مداخله های طبی غیر ضروری، وصل کردن سرم و خواباندن مادر روی تخت و معاینات مکرر می گردد. انتخاب صحیح ترین روش زایمان می تواند بر سلامت مادر و نوزاد تاثیر گذار باشد . از آنجا که طبیعت زایمان درد است و واکنش مادران نسبت به درد زایمان متفاوت می باشد که تحت تاثیر عواملی مانند فرهنگ، احساس ترس و نگرانی، تجربه زایمان قبلی، میزان آمادگی برای بچه دار شدن و حمایت نیز می باشد. فیزیولوژیک و طبیعی تلقی کردن زایمان از مهمترین نکات می باشد.
 

معرفی واحد
کلاس های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک از مهر ماه سال 1386 با همکاری وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز آموزشی درمانی الزهراء تاسیس شد و مادران در این کلاسها مراقبت های لازم دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان آشنا می شوند.
ارائه کنند گان خدمت: کلاسهای مذکور باید صرفا توسط کارشناس، کارشناسان ارشد و بالاتر مامایی که گواهی گذراندن حداقل 60 ساعت کلاس های آموزشی دوره آمادگی زایمان را در مراکز مورد تایید وزارت متبوع اخذ کرده اند اداره شوند. 
وسایل و تجهیزات مورد نیاز: وسایل آموزش در این کلاسها شامل کتب آموزشی، فیلم آموزشی، نوار موسیقی، پوستر، دستگاه پخش، مولاژ، توپ تولد، وایت بورد ، ویدئو و تلویزیون می باشد.
 

فضای فیزیکی:فضای آموزشی مکانی مناسب و شامل 4 متر مربع به ازای یک مادر و همراه وی در نظر گرفته می شود. این فضا شامل یک اتاق برای آموزش تئوری و عملی و نمایش فیلم و اتاق رختکن ( داخل اتاق) می باشد