برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

رسالت بخش nicuرسالت بخش NICU
 ، پذیرش و مراقبت ویژه از کلیه نوزادان بیمار و یا نارس پذیرفته شده از بخش­های اتاق عمل، اتاق زایمان، نوزادان، بخش مراقبتهای پس از زایمان و یا سایر مراکز درمانی به عنوان مرکز ریفرال میباشد. در این بخش کلیه اقدامات و مراقبتهای تخصصی و فوق تخصصی در جهت درمان مشکلات حاد نوزادان نارس و غربالگری و پیگیری مشکلات بعدی تکاملی و عوارض احتمالی ناشی از تولد زودرس انجام میگیرد.