برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

مقدمه

مقدمه:

مرکز مهارت های بالینی یک فضای آموزشی است که در آن دانشجویان علوم پزشکی در یک محیط شبیه سازی شده، بی استرس و کنترل شده با استفاده از وسایل کمک آموزشی، مانکن و بیمار نما مهارت های عملی، ارتباطی، شرح حال گیری و معاینه فیزیکی را قبل از ورود به عرصه بالینی آموزش دیده و تکرار می کنند و از این طریق آمادگی لازم برای تجربه بالینی در بیمارستان و جامعه را کسب می نمایند.

 

به عبارت دیگر مرکز مهارت های بالینی پلی ارتباطی بین مطالب تئوری و مهارتهای عملی دانشجویان علوم پزشکی ایجاد کرده،اضطراب آنها رادربرخورد اولیه بابیمار واقعی کاهش داده و مهارتهای ارتباطی را در کنارمهارتهای عملی به آنها آموزش می دهد .نتیجه نهایی این کار ارتقاء کیفیت آموزش این مهارت ها  و بالا بردن ضریب ایمنی بیماران واقعی می باشد

 

.