برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

اعضای کمیته

1- خانم دکتر مریم واعظی ( ریاست محترم مرکز)
2- جناب آقای دکتر عبداله حق وردی (مدیریت محترم مرکز )
3- سرکار خانم زهرا کریمی (مدیریت محترم خدمات پرستاری مرکز )
4- سرکار خانم دکتر کبری حمدی (معاون محترم آموزشی مرکز)
5- آقای یوسف موحدیان ( رئیس محترم اداره فناوری اطلاعات سلامت )
6- خانم ظریفه ولد اسکندر ( مسوول محترم درآمد و بیمه گری)
7- آقای موحدیان (کارشناس مسوول محترم نظام ارجاع و دبیر کمیته)
8 - نماینده محترم بیمه خدمات درمانی استان
8- نماینده محترم بیمه تامین اجتماعی استان