برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

پاتولوژی

 


رديف        


نام و نام خانوادگي              

  رشته تحصيلي            

1

دکتر بهروز شکوهی 
CV

آسيب شناسي

2

دکترمحمد تقی زادیه 
          CV                  

آسيب شناسي