برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

تاریخچه

تاریخچه:
 مرکز آمـوزش مهارتهاي باليني  مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با بهره گيري از نظرات كارشناسـي، تجربيات ساير دانشگاهها، تلاش و همفكري اعضاء هيات علمي و كارشناسان ازتیر ماه سال 1396  برنامه آموزشي خود را آغاز نمود. در حال حاضر این واحد زیر نظر معاونت محترم آموزشی مرکز و دفتر توسعه آموزش(     (EDOمشغول به فعالیت است.