برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

مدیر خدمات پرستاری

 

نام نام خانوادگی:  دکتر زهرا کریمی 

سال تولد : 

مدرک تحصیلی : 

سوابق فعالیتی :

 

شماره تماس : 04135565444 
داخلی : 399-398