برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

مدیر خدمات پرستاری

مدیر خدمات پرستاری : 
دکتر زهرا کریمی 
          شماره تماس : 04135565444   داخلی : 400 
رزومه : 

** کارشناس پرستاری – دانشگاه علوم پزشکی گیلان
** کارشناس ارشد جامعه شناسی – دانشگاه تبریز
** دانش آموخته دکتری تخصصی آموزش عالی (مدیریت آموزش عالی آموزش پزشکی ) تهران
** طرح تعهد خدمت از سال  1376-1374 ( مرکز اموزشی درمانی دکتر بهشتی زنجان و مرکز آموزشی درمانی امام تبریز)
** نرس نوزادان و NICU بیمارستان شمس تبریز از سال 1382-1376
** کارشناس بیمه درمان اداره درمان کمیته امداد آذربایجان شرقی از سال  1380-1379
** نرس مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز( نورولوژی- داخلی- سایکولوژی و (Staff nurse از سال  1388-1382
** مسئول اتاق عمل بیمارستان دندانپزشکی از سال  1389-1388
** مسئول بیمارستان دندانپزشکی دکتر لک از سال 1391- 1389
** کارشناس آموزش گروه دندانپزشکی جامعه نگر از سال 1391 – 1388
** مسئول گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از سال  1398-1391
** مسئول واحد ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی از سال  1399-1396
** عضو کمیته پژوهشی پرستاری مرکز آموزشی درمانی رازی از سال  1388-1385
** عضو کمیته آموزشی پرستاری مرکز آموزشی درمانی رازی از سال  1388-1385
** عضو فعال بسیج و جامعه پزشکی ازسال  1382
** تالیف و چاپ مقالات علمی پژوهشی در ژورنالهای داخلی و خارجی و ISI
** مشاور پایان نامه های دانشجویی دانشکده دندانپزشکی

  

سوپروایزر آموزشی : 
معصومه صمدی شمس            شماره تماس : 04135539161   داخلی : 229

سوپروایزر آموزش سلامت : 
اعظم اصغری خاتونی 
           شماره تماس : 04135539161    داخلی : 382

سوپروایزر بالینی : 
مریم هادی ، اعظم علیزاده ، میترا منصور، آمنه مشمول ، مریم بهره دار، ژاله تسوجیان ، معصومه شمسی       

                                     شماره تماس: 04135565444     داخلی : 399-398 

کارشناس کنترل عفونت : 
فرشته رسا 
                      شماره تماس : 04135539161     داخلی 327 

** رابطین کنترل عفونت 
** پوسترهای کنترل عفونت :   هند راب ،  ضدعفونی دستهابه منظور اسکراب ، هند واش، دست ، 5 موقعیت 
** پمفلت ها : نحوه استفاده از ضدعفونی کننده ها ، کنترل عفونت1 ، پیشگیری از انتقال هپاتیت B ، پمفلت UV ، آنفلوآنزا،
                   تب کریمه کنگو 
** فرمهای کنترل عفونت : فرم گزارش عفونتهای بیمارستانی ، فرم گزارش نیدل استیک، فرم گزارش بیماران هپاتیتی