برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

بیهوشی

رشته تحصيلي

نام و نام خانوادگي

رديف

بيهوشي
CV

دکتر سيمين آتش خوئي(بازنشسته ) 

1

بيهوشي
CV

دکتر ریحانه ابری سردرود

2

بيهوشي
CV

دکتر فرناز مسلمي تبريزي

3

بیهوشی ، فوق تخصص مراقبتهای ویژه دکتر زهره استادی 4
 بیهوشی ، فوق تخصص مراقبتهای ویژه
دکتر سیدهادی ثقلینی 5