برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

درباره واحد آموزش

مسئول واحد : خانم معصومه صمدی شمس (سوپروایزر آموزشی مرکز)
همکار واحد : خانم نسرین هاشمی (کارشناس مامائی)

شماره تماس داخلی: 229