برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

فرمهای مربوط به اعتبار بخشی

فرم آموزش به بیمار

فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران در بدو ورود پذیرش در بیمارستان

فرم ارزیابی اولیه تخصصی تغذیه ای

فرم نظارت بر بهداشت دست 5 moments ) )

فرم قرائت

فرم گزارش خطا

فرم گزارش حوادث ناشی از سرسوزن یا وسایل نوک تیز در پرسنل درمانی استان آذربایجان شرقی

فرم تلفیق دارویی (BPMH )

فرم ارزیابی تکمیلی تخصصی وضعیت تغذیه

فرم سنوات خدمتی

فرم رضایت آگاهانه

فرم ارزیابی مددکاری

فرم قرائت خط مشی توسط پرسنل

پرسشنامه رضایت سنجی از  بیماران عمل شده

پرسشنامه رضایت سنجی از بیماران بستری بخش

پرسشنامه رضایت سنجی از بیماران

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران  بستری بخش حاملگی پرخطر

پرسشنامه رضایت سنجی از واحد ترخیص

پرسشنامه رضایت سنجی ایاب و ذهاب مرکز

پرسشنامه رضایت سنجی از واحد پذیرش

پرسشنامه رضایت سنجی از واحد نگهبانی و اطلاعات

پرسشنامه رضایت سنجی از مهد کودک

پرسشنامه رضایت سنجی از مادران در بخش نوزادان

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران  بستری بخش جراحی

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران  بستری بخش  مراقبت های ویژه (ICU )

چک لیست اشعه گذاری

چک لیست غربالگری بیماران آسیب پذیر

چک لیست بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

دستورالعمل تکمیل فرم بازدید مدیریتی ایمنی بیمار