برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

رادیولوژی

نام نام خانوادگی

رشته تحصیلی

CV

دکتر فاطمه قطره سامانی

رادیولوژی

CV

دکتر بتول سیفی

رادیولوژی

 CV

دکتر اعظم رنجکش

رادیولوژی

    CV

دکتر الهام اقبالی رادیولوژی