برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : ریاست و مدیریت
اسامـی افــــراد : دکتر واعظی - دکتر حق وردی - امید- کماری شماره داخلــی : 280-281
شماره مستقیم : 35561831-35541220 شمــاره فـکـس : -----
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : دفتر پرستاری
اسامـی افــــراد : زهرا کریمی- میترا منصور- مریم هادی مقدم- عطایان- اسمعلی شماره داخلــی : 398-399
شماره مستقیم : 35565444 شمــاره فـکـس : ------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : واحد بودجه و امور مالی
اسامـی افــــراد : بهرام جلیل زاده -حسین اسدی- ملک زاده - فتح اللهیان- عباسی فر شماره داخلــی : 217-324-267-225-230
شماره مستقیم : 35560628 شمــاره فـکـس : -----
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : سونوگرافی
اسامـی افــــراد : دکتر فاطمه قطره سامانی-مهری جولانی-راحله خاکی- معصومه قشلاقی شماره داخلــی : 628 -635
شماره مستقیم : ----- شمــاره فـکـس : ------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : آزمایشگاه
اسامـی افــــراد : منیره تقی زاده - مسئول پاراکلینیک شماره داخلــی : 255
شماره مستقیم : -------- شمــاره فـکـس : ---------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : پاتولوژی
اسامـی افــــراد : دکتر بهروز شکوهی رئیس آزمایشگاه شماره داخلــی : 478
شماره مستقیم : 35540758 شمــاره فـکـس : -----------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : صغری مستاجر-ناهید بناپورغفاری-رباب رجبی-اکرم الهیاری- هادی استادی شماره داخلــی : 345- 344-304
شماره مستقیم : 35537493 شمــاره فـکـس : ------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : مددکاری
اسامـی افــــراد : فضه میکائیلی شماره داخلــی : 348
شماره مستقیم : ------- شمــاره فـکـس : ------
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : رقیه زارع شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : 35566449 شمــاره فـکـس : 35566449
نام حــــــــــوزه : مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) قسمت یا واحـد : کتابخانه
اسامـی افــــراد : فاطمه انوری شماره داخلــی : 686
شماره مستقیم : ------ شمــاره فـکـس : ------