برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

سوپروایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی: معصومه صمدی شمس
مدرک تحصیلی : 
     کارشناس پرستاری
                     فوق لیسانس زبان انلگیسی
                     دانشجوی دکتری تخصصی زبان انگلیسی 


شماره تماس:04135539161
داخلی : 229