برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

کارگزینی

صغری مستاجر      رئیس اداره منابع انسانی مرکز

ناهید بناپور غفاری       مسئول دفتر و مسئول امور رفاهی 
رباب رجبی               متصدی امور دفتری 
اکرم اللهیاری             کارگزین
هادی استادی              کارگزین 


شماره تماس: 35539161
داخلی : 354