برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

درآمد

مسئول واحد : ظریفه ولد اسکندر   شماره تماس مستقیم: 04135577223     
شماره
تماس مرکز: 04135539161    داخلی : 375 و 370


همکاران واحد درآمد
آقای دهقانیان

خانمها: نقلی ، بقال ، زارعیان ، نظریانی ، وکیلی ،
، نوفر، کرمانشاهی ، فلاح نژاد