برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

امور مالی

رئیس امور مالی :
                        آقای بهرام جلیل زاده امین        شماره تماس : 04135539161 
                                                                  شماره داخلی : 227
کارشناس بودجه ریزی :
                                     آقای حسین اسدی زرگر

حسابدار :                         آقای صمد رشیدی
کارشناس امور مالی            خانم آرزو فتح اللهیان
کارشناس مبتنی بر عملکرد    خانم زینب ملک زاده 

شماره تماس : 04135539161
شماره داخلی :  324


فعالیت ها: 
اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم جهت:

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیربیمارستان.
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول بیمارستان.
4-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای بیمارستان
5- تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد واحدهای مختلف با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال منقول و غیر منقول،ماشین آلات،تجهیزات و دارایی ها.
7-اجرای عملیات مالی در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا
8- شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایدات بعنوان بالاترین مقام مالی
9- اعمال کنترل داخلی و همکاری با حسابرس داخلی و مستقل
 
اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی:
- طراحی نظام حسابداری قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش درمان(CSP)
- طراحی نظام حسابداری تعهدی(Accural Accounting)
- طراحی نظام جامع HMIS  
- طراحی نظام جامع اموال و دارائیهای ثابت