برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

بهداشت محیط و حرفه ای

کارشناس بهداشت محیط :
                                  خانم اقدس بقائی - خانم پروانه کیان مهر 
شماره تماس : 04135539161            شماره داخلی : 287

کارشناس بهداشت حرفه ای :
                                         آقای جهانگیر نوبخت
شماره تماس : 04135539161         شماره داخلی : 250