برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
تصویربرداری
رادیولوژی - سونوگرافی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، گاینکولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان
دکتر سیمین تقوی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، پریناتولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، نازایی
دکتر کبری حمدی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، نازایی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی
دکتر اعظم رنجکش
تصویربرداری
رادیولوژی - سونوگرافی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی
دکتر بتول سیفی
تصویربرداری
رادیولوژی - سونوگرافی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، پریناتولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، لاپاراسکپی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، پریناتولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، پریناتولوژی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، پریناتولوژی
دکتر لعیا فرزدی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، نازایی
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، نازایی
تصویربرداری
رادیولوژی - سونوگرافی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی
دکتر فاطمه ملاح
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، کف لگن
زنان و مامایی
زنان و زایمان ، نازایی
دکتر مریم واعظی
زنان و مامایی
زنان و زایمان، انکولوژی