برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

مناقصات و قراردادها

آگهی استعلام امورات ساختمانی بخش امحاء و پسماند مرکز پیشنهاد قیمت از تاریخ 99/2/3 لغایت 99/2/4 
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز نوبت دوم دریافت فرم از تاریخ 98/12/20  لغایت 98/12/22 
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز در یافت فرم از تاریخ 98/12/12 لغایت 98/12/16 
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز (نوبت دوم) دریافت فرم از تاریخ 98/10/3 لغایت 98/10/7
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز دریافت فرم از تاریخ 98/9/23 لغایت 98/9/28 
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز دریافت فرم 98/7/21  تحویل فرم 98/7/26 
متن آگهی خرید خدمات خودروئی (نوبت سوم) 
متن آگهی استعلام واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری آسانسور
نوبت دوم 
متن آگهی استعلام واگذاری سرویس ، تعمیر و نگهداری آسانسور

متن آگهی خرید خدمات خودروئی 
متن آگهی رختشویخانه مرکز نوبت دوم 
متن آگهی مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
متن آگهی مناقصه رختشویخانه مرکز 
متن آگهی مناقصه ایاب و ذهاب مرکز
آگهی مزایده عمومی اقلام اسقاطی مرکز دریافت فرم 98/5/20  تحویل فرم 98/5/22 
استعلام قیمت خرید سوئیچ 
استعلام قیمت خرید چند دستگاه کامپیوتر  
متن آگهی مناقصه خرید دستگاه UPS 
متن آگهی مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور 
استعلام قیمت کابینت   تاریخ تحویل فرم پیشنهاد قیمت 98/5/13     تاریخ عودت قیمت پیشنهادی 98/5/14
استعلام مناقصه خرید دستگاه چیلر 
استعلام مناقصه خرید و چاپ اوراق 
استعلام خرید و چاپ اوراق های مرکز آموزشی و درمانی الزهراء(س) تاریخ تحویل اسناد مناقصه از 98/4/2 لغایت 98/4/11 
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی(تاریخ تحویل اسناد 98/3/20 لغایت 98/3/29) :
متن آگهی ، شرایط عمومی مناقصه 
فرمهای استعلام واگذاری مهدکودک (تاریخ تحویل اسناد 98/3/27 لغایت 98/4/1): متن آگهی ، برگ پیشنهداد قیمت ، چک لیست ، دعوتنامه مناقصه ، شرایط اختصاصی ، شرایط عمومی واگذاری مهد کودک، فرم بازدید و عودت سپرده های مهد کودک
  • نوشته شده
  • توسط بهجت کماری علائی