برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

سوپروایزر سلامت

           

نام و نام خانوادگی : اعظم اصغری خاتونی 
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی 
شماره تماس : 04135539161 
                 داخلی : 358