برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

آرشیو کمیته ها

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی

کمیته مدیریت اجرایی

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی

(0)

روز شنبه مورخ 1400/2/25 کمیته مدیریت اجرایی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی....

شنبه 25 ارديبهشت 1400
برگزاری کمیته بحران

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته بحران

(5)

روز دوشنبه مورخه 99/12/18 کمیته بحران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی....

سه شنبه 19 اسفند 1399
برگزاری کمیته های مدیریت منابع انسانی و ایمنی و خطاهای پزشکی

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته های مدیریت منابع انسانی و ایمنی و خطاهای پزشکی

(5)

روز شنبه مورخ 99/12/16 کمیته های مدیریت منابع انسانی و ایمنی،خطاهای پزشکی.....

يکشنبه 17 اسفند 1399
برگزاری کمیته های HIS و تیم مدیریتی

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته های HIS و تیم مدیریتی

(14)

روز شنبه مورخ 99/12/9 کمیته های HIS و تیم مدیریتی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ....

يکشنبه 10 اسفند 1399
برگزاری کمیته های تیم اجرایی و اقتصاد،درمان-دارو

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته های تیم اجرایی و اقتصاد،درمان-دارو

(18)

روز شنبه مورخ 99/12/2 کمیته های تیم اجرایی و اقتصاد،درمان و دارو ،با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ...

دوشنبه 4 اسفند 1399
کمیته اقتصاد درمان دارویی، مدیریت اجرایی و احیای نوزاد

برگزاری کمیته

کمیته اقتصاد درمان دارویی، مدیریت اجرایی و احیای نوزاد

(15)

روز دوشنبه مورخ 99/11/27 کمیته های اقتصاد درمان دارویی،تیم مدیریت اجرایی و احیای نوزاد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی....

سه شنبه 28 بهمن 1399
برگزاری کمیته های منابع انسانی و آموزش سلامت

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته های منابع انسانی و آموزش سلامت

(20)

روز شنبه مورخ 99/11/25  کمیته های منابع انسانی و آموزش سلامت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی...

يکشنبه 26 بهمن 1399
برگزاری کمیته های اخلاق و دارو -درمان

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته های اخلاق و دارو -درمان

(17)

روز شنبه مورخ 99/11/18  کمیته های اخلاق و دارو-درمان  با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی.....

دوشنبه 20 بهمن 1399
برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی

برگزاری کمیته

برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی

(45)

وز شنبه مورخ 99/10/27 کمیته ترویج زایمان طبیعی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی .....

چهارشنبه 1 بهمن 1399
برگزاری کمیته مدیریت اجرایی

کمیته مدیریت اجرایی

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی

(50)

روز شنبه مورخ 99/10/13  کمیته مدیریت اجرایی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی....

يکشنبه 14 دي 1399