برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

مرکز آموزشی درمانی الزهراAlzahra Hospital

فهرست اصلی

اولویت های پژوهشی

1.   تعيين ميزان رضايت مشتري و عوامل تاثير گذار بر آن

2.   بررسي و شناسايي راهكارهاي لازم براي ارتقاء رضايت مشتري

3.   تعيين ميزان هزينه- اثر بخشي خدمات ارائه شده در مركز يا بررسي هزينه تمام شده خدمات ارائه شده در مركز

4.   تدوين گايدلاين هاي و پروتكل هاي بومي در زمينه هاي پزشكي، پرستاري و مامايي

5.   بررسي وضعيت عفونت هاي بيمارستاني در مركز

6.   بررسي ميزان خدمات پاراكلينيك درخواستي و مقايسه با استانداردهاي موجود

7.   بررسي علل موربيدتي مادر و نوزاد

8.   بررسي وضعيت سيستم HIS و راهكارهاي ارتقاء آن

9.   بررسي ميزان رضايت شغلي پرسنل

10.  بررسي رابطه كيفيت زندگي پرسنل با ميزان بهره وري كاري آنان

11.  بررسي الگوي تجويز و مصرف دارو در مركز